Inimese isiklik energeetiline sagedus

20.04.2020 14:10
Valguselapsed
Kommentaarid
0
Foto:

Kas Sa teadsid, et viha ei olegi kõige madalama energiatasemega ­emotsioon, mida tunda võib? Süütunne (30 Hz) ja häbi (20 Hz)on kõige madalamad senimõõdetud seisundid inimese energiaväljas.

Palju räägitakse vaimse valdkonna teemadel küll kõrgest sagedusest, madalast sagedusest, individuaalsest võnkesagedusest, vibratsioonist ehk meie isiklikust sagedusest. Paljude jaoks on need terminid arusaamatud, teiste jaoks igapäevased. Kõik meie ümber (materiaalne ja mittemateriaalne) võngub oma sagedusega, oma vibratsiooniga. Neid sagedusi on võimalik mõõta tehnoloogiliselt.
Mida tähendab „Minu isiklik võnke sagedus“? See viitabki konkreetselt Sinu seisundile, milles Sa parasjagu viibid. Kuna seisund on muutlik, siis meie sagedus võib samuti päeva jooksul korduvalt muutuda. Kui Sa viibid valdavalt kõrges sageduses, siis Sinu tunded ja seisundid vastavadki skaalal (tabelis, pildil) just nendele ülemises sfääris olevate helgetele, heledatele ja kergetele tundeseisunditele. Mida rohkem tegeleb endaga inimene vaimselt ja mida rohkem ta puhastab endas igasuguseid häirivaid ja piiravaid mõttemustreid, seda püsivamaks muutub tema seisund, seda rohkem ta valitseb iseend ja oma seisundeid – emotsioone ja tundeid.
Emotsioonide ja tunnete võnkesagedus on ääretult erinev. Tunnetega seotud võnkumine on palju kõrgem, puhtam ning sügavam (inimese olemuse ja tundmuse jaoks), kui kehaenergiat lõhkuvad ja destabiliseerivad hetkeemotsioonid ja puhangud. Postituse juurde on lisatud üks väga hea näitlikustav tabel, mis on koostatud dr David R. Hawkinsi poolt (pärineb teosest Power vs Force) ning teostatud justnimelt tehnoloogilise mõõtmise ning katsete tulemusena (mis seisundis, emotsioonis, üks või teine inimene parasjagu võngub). Kusjuures, kas teadsid, et on täheldatud, et kui inimkonna üleüldine võnkesagedus on ALLA 200 Hz või 200Hz, siis see mõjub kogu planeedile hävitavalt ja destruktiivselt.
Kusjuures, aastal 2010, kui Dr Hawkins teostas erinevaid maailmariike külastades ka rahvaste üleüldist sageduse mõõtmist, täheldas ta, et planeet Maa inimeste keskmine võnkesagedus (tavainimese võnkesagedus) oli keskmisel 207 Hz. Kuid see oli juba 8-9 aastat tagasi (tänaseks juba tõusnud, eriti heaoluriikides). Võnkesageduste ja mõõtmistulemuste kohta kirjutas ta ka teose, kus viitas lausa sellele, et osades väga tugeva duaalsusega riikides (kultuurid, reeglistik ja tavad on seal nii ranged ning ei luba vaba, piiramatut loomist), oli sagedus nii madal, et puudus isegi üksainus inimene riigis, kes võnguks kõrgemini kui 500 Hz (inimliku armastuse sagedus).
Kas teadsid, et tänutunne (900 Hz) on ülimalt kõrge sagedusega seisund ning viib kõige lähemale valgustumisele. Niisamuti kaastunne! (Kaastunde sagedus Hz on jäetud tabelist välja, kuid see on samas kõrges sagedusvahemikus nagu tänutunne). Siinkohal jällegi –tänutunne ja haletsemine on kaks totaalset erinevat sagedusvahemikku.

Jätkub ajakirjas...Vaadatud 523 korda

Ole esimene, kes kommenteerib...
Jäta kommentaar
Korda turvakoodi