Sahin: Valitsus valetab? Rahvus pole ohus olnudki!

09.02.2020 23:20
Nelli Teataja Foto: A. Pärtel
Kommentaarid
3
Foto:

Praegune valitsuskoalitsioon tegi väga hea tulemuse, mille saavutamisel pöörati kõvasti rõhku selleteemalisele lobitööle, et Eesti rahvas sureb muidu välja ja võõramaalased võtavad meie ilusa kodumaa üle.

Statistikaameti hiljutisest uurimusest nähtub, et võeti selline info kust tahes, aga riiklikust statistikast küll mitte.
Rahvastikunäitajate põhjal saavad eestlased rohkem lapsi, elavad kauem ja on nooremad kui teised siin elavad rahvused.
Uuring jagati tinglikult kolme etappi. Esimest vaatlusperioodi 1989–2000 iseloomustab inimeste soov, et siit lahkuksid võõra riigi võimu ja vägede esindajad ning need, kes ei suutnud või ei tahtnud iseseisvas Eestis elada. Sel ajavahemikul vähenes rahvaarv umbes 170 000 inimese võrra ehk 12%. Sellest 10% moodustas ränne: peamiselt lahkusid just teiste rahvuste esindajad, eestlastest väljarändajaid oli vähem kui 1%. Loomuliku iibe tõttu vähenes eestlaste rahvaarv siis 2% ja teistel rahvustel 3%.
Teist vaatlusperioodi 2000–2012 võib iseloomustada Eestist vabatahtlikult lahkumise ajana. Siit läksid ära inimesed, kes soovisid elada, töötada ja õppida mujal. Sel ajal toimunud muutusi rahvuste järgi vaadates aga selgus nii mõndagi üllatavat. Eestlaste arv vähenes siis loomuliku iibe tõttu 1% ja rände tõttu 2% võrra. Teiste rahvuste esindajate arvu vähenemises oli nii iibel kui ka rändel tunduvalt suurem osa, vastavalt 5% ja 6%.
Kolmanda vaatlusperioodi jooksul 2012–2019 toimus Eestis rändepööre. Alguses oli positiivne vaid uute sisserännanute rändesaldo, kuid järk-järgult suurenes ka eestlaste sisseränne ja see jõudis 2017. aastal samuti plussi.
Negatiivse loomuliku iibe tõttu on vähenenud peamiselt teiste rahvuste arv: kokku 10 000 inimest, keskmiselt 1400–1500 inimest aastas. Eestlaste arv on samal ajal vähenenud loomuliku iibe tõttu 900 inimese võrra, keskmiselt 120–130 inimest aastas.
Tõsi küll, viimasel ajal on hirmutamist olnud vähem ning rahvastikuminister Riina Solman räägib pigem perede toetamise vajalikkusest.Vaadatud 1063 korda

Ole esimene, kes kommenteerib...
tom

See idioot kes selle artikli välja imes võiks tulla tallinnasse ja vaadata kas rahvus on ohus või mitte?? Ida- Virust pole mõtet rääkidagi. Kurb,et eestlaste hulgas on nii palju juhme inimesi.

Jäta kommentaar
Korda turvakoodi