Üllatus-üllatus! Eesti rahvaarv kasvab ja pere kolmandaid lapsi sündis üle 500 rohkem

27.01.2019 20:30
Gert Liivamäe
Kommentaarid
1
Foto:

Ikka veel leidub kurtmist, et Eestis on vilets elu ja rahvas läheb siit ära, aga tegelikult on viimastel aastatel rahvast rohkem tagasi tulnud, kui ära läinud.

Esialgsetel andmetel oli 2019. aasta 1. jaanuaril Eesti rahvaarv 1 323 820, mis on 4690 inimest rohkem kui aasta varem samal ajal, teatas Statistikaamet.
Negatiivse loomuliku iibe tõttu vähenes rahvaarv küll 1400 inimese võrra. Positiivse välisrändesaldo tõttu saabus aga siia elama 6090 inimest rohkem, kui lahkus.
Eestis sündis 2018. aastal 14 270 last, mis on 500 last rohkem kui aasta varem. Juba mõnda aega on vähenenud esimeste laste sündide arv ja osatähtsus kogusündides. Kolmandate ja enamate laste sünd on tähtis rahvastiku loomulikuks taastumiseks, kuid alates kolmandast lapsest on perede majanduslik tagasilangemine suurem kui esimese kahe puhul. Sellesse olukorda sattumise vältimiseks võivadki mõned lapsed jääda sündimata.
Eesti sündimus on kogu taasiseseisvuse aja olnud n-ö rahvastiku taastootmiseks liiga madal. Viimastel aastatel on riik tõstnud tuntavalt kolme- ja enamalapseliste perede toetusi. See on aidanud ilmselt kaasa kolmandate laste sünnile. Võrreldes 2017. aastaga sündis möödunud aastal kolmandaid lapsi üle 500 rohkem. Kõigist 2018. aasta sündidest oli kolmandaid lapsi viiendik.
2018. aastal suri 15 670 inimest. Surmade arv on püsinud viimastel aastatel 15 200 – 15 800 piires.
2018. aastal saabus Eestisse elama 13 030 inimest ja Eestist lahkus välismaale 6940 inimest.
Väljaränne suureneb peamiselt Eesti kodanike registreerimata lahkumise tõttu. Sisseränne suureneb peamiselt nende inimeste tagasirände tõttu, mis ei kajastu rahvastikuregistris, kuna eelnev lahkumine ei olnud registreeritud. Väljaränne jääb sisserändest enam registreerimata ja seetõttu suureneb täpsustatud rahvaarvus ilmselt väljaränne sisserändest enam – võib eeldada, et Statistikaameti mais avaldatavates tulemustes on rändesaldo mõnevõrra väiksem.
30 aasta tagasi ehk 1989. aasta algul elas Eestis 1 565 662 inimest, 20 aastat tagasi ehk 1999 aga juba 1 379 237 inimest.Vaadatud 685 korda

Ole esimene, kes kommenteerib...
......

Edaspidi palun eraldi välja tuua, palju Eestisse justnimelt eestlasi juurde sündis ja palju eestlasi üldse oma kodumaal elab ehk siis teavitada nende arvu vähenemisest-suurenemisest Eestis. Võõrrahvuste massiline sisselubamine on oht riigi julgeolekule ja eestlusele üldse. Arvan, et eestlane ei taha tulevikus, oma vanaduspäevadel, suhelda omaenda kodumaal tõlgi vahendusel.

Jäta kommentaar
Korda turvakoodi