Ekspresidendi idee jätkupäevast põlistaks okupatsioonijärgsed vead

30.08.2020 19:20
Reet Kudu Foto: A. Pärtel
Kommentaarid
6
Foto:

Kuigi Svetlana Grigorjeva oma ilmekas  roosiaiakõnes  ohkas, et kohalikel Mašadel polevat mingit võimalust karjääri teha, siis Yana Toom sai ometi Brüsseli parlamendisaadikuks. Ja  meie Miša ehk Mihhail Kõlvart on kogunisti Tallinna linnapea.

Kahjuks on ka Maidel ja ­Jukudel keeruline rahvus­vaenust lõhestatud Eestis karjääri teha, kui nad ei taha vastanduda venekeelsele elanik­konnale ja mäletavad liigagi hästi, et Nõukogude Eestis oli  kohalike eestlaste juhitud nõukogude võim. Seega mitte venelaste ainuvõim, vaid hoopis kompartei oma! Oli EKP poliitika koos eestikeelsete karjeristidega, kes nõukogude ajal astusid komparterisse, et kuulutada kõigi proletaarlaste ühinemist ja sundida selle udujutuga, mida nad täna naeru­vääristavad, kuulekusele andekamaid kolleege.
Kui sõnapaar „nõukogude okupatsioon“ asendati „vene okupatsiooniga“, haihtus  äkki olematusse kogu komparteilaste süüasi ja rahvale tehti selgeks, et kõigis nõukogude korra alandustes ja alatustes olevat süüdi olnud vähemus­rahva „vale“ emakeel. Venekeelne parteitu elanikkond ei tohtinud riigikogu valida, aga kõrgetele komparteilastele ei tehtud mingeid takistusi, sest nemad ometi hääletasid Eesti taasiseseisvumise poolt.

Jätku jultumusele!
Eesti keel muudeti ründe­relvaks, mida eriti edukalt kasutas rahvusvahelise haardega Toomas Hendrik Ilves, kui ta nimetas Šveitsis vene keelt  „okupantide keeleks“, kuigi Nõukogude Eestis oli okupatsiooni­aegseks keeleks eesti keel – (kõrg)koolides võisid eestlased õppida oma emakeeles. Millest siis äkki ameeriklasest presidendi uus mõttevälgatus, et taasiseseisvumis­päeva peaks ümber nimetama jätkupäevaks. Mida  jätkatakse? Eks jätkub ju see, et „keelerinde“ esireas on Eesti Vabariigis väga hea karjääri teha, olgu siis tegemist Maša või Mai, Miša või Jukuga.   
Kohalikel ekspartorgidel, stalinistlikel revolutsionääriperedel ja nende rikastunud jüngritel jätkub seejuures üha suuremat hoogu ja jultumust iseenda ülistamisel nõuka­aegsete kangelaslike vabadusvõitlejatena. Ja seda usuvad ka paljud noored (nii Mašad kui Maid), sest nad sündisid pärast aastat 1991, ega tea, mis toimus tegelikult Nõukogude Eesti  parteikomiteedes ega ka mitte seda, kuidas komparteilasteks hakanud kolleegid ausaid eestlasi punapropagandaga vaikima sundisid. Ja samasugune propagandistlik allutamine jätkub tänase päevani, sest nüüd on võitlus­relvaks eestlaste emakeel ja sündmuste ümbernimetamine.  
Kui soovime jätku „nõu­kogude okupatsiooni“  mahavaikimisele, siis soovime jätku ka eestlastest komparteilaste okupatsiooniaegse tegevuse kinni­mätsimisele uue nimetusega – „vene okupatsioon“.  Eks  „keelerinne“ muutub nii üha tugevamaks, kuigi paljud vene noored räägivad juba sula­selget eesti keelt. Nende seas ka Svetlana Grigorjeva, kes lubab saada rohkesti lapsi neegriga, neegriga ja neegriga... Aga sõnast „neeger“ märksa suurem tabu on Eesti Vabariigis sõnapaar „nõukogude okupatsioon“. Samuti on tabu „nõukogude karjerist“, sest ekskommuniste on Toompeal ja linnavalitsuses ja igasugustes ärijuhatustes palju rohkem kui tumedanahalisi.

Jätku vaenutsemisele
Just paljud okupatsiooniaegsed revolutsioonipered püüavad innukalt „jätkata“ Eesti Vabariiki, kuigi nende endi sotsiaaldemokraatlikud suguvõsad selle vaba­riigi  neljakümnendatel Stalini abiga kukutasid, et pärast küüditamisi ja tagakiusamisi tõusta uuesti Nõukogude Eesti eliidiks. Kahjuks algatas just nõukogude nomenklatuura (ka meie haritlaskonna eliit) murranguajal selle kohutava „keelesõja“, suutmata oma isiklikku süüd okupatsiooniajas tunnistada.  
Jah, mis kasu on Eesti Vabariigi  Maidel ja Jukudel olnud keeleinspektsioonist või -ametist ja tuhandetest hallipassilistest. Ja mis rõõmu oleks eestlastel  sellestki, kui ameeriklasest presidendi soovil saab taasiseseisvumispäev ümber nimetatud jätkupäevaks, kuigi paljud peavad seda augustipäeva endiselt edgaripäevaks?
Tuleks ehk ometi kord õppida kogemustest ja meenutada, mis juhtus pärast seda, kui nuheldi Stalini peolauas Trotskit. Peaks meenutama, et Edgar Savisaar ei kuulunud  nõukogude tipp­nomenklatuurasse nagu Stalinit tervitanud eestlastest haritlased ja revolutsionääripered. Edgar oli ja on rahvamees, kes uskus, et kogu rahvast ühendav rahvarinne vabas Eestis võidabki, aga võitsid hoopis need keelesõdalased, kes tekitasid „keelerinde“ Mašade ja Maide, Mišade ja Martide vahele.
Savisaar on tõepoolest ammu Hundisilmal, mitte enam Toompeal, kus ta oli siis, kui olid eesti rahvale kõige keerulisemad ja otsustavamad ajad. Siis võideldi siiralt ja ausalt tõelise vabaduse eest, millest tänaseks  tahetakse teha jätku... Aga millele? Kus olid paljud neist, kes praegu rahvale ajupesu teevad, kuigi minevikku on võimatu ümber teha. Nii see oli ja nii see jääb, sest rahvas mäletab ka siis, kui ta vaikib ega julge enam keelesõdalastele vastu hakata.

Vigade jätkumine
Mis siis ikkagi jätkub Eesti ­Vabariigis?  Jätkub keele­ametile ja riigiametnikele tohutute rahapataka jagamine, jätkub  vaesuse süvenemine ja palgalõhede kasv, jätkub hallipassiliste hall elu ja  rikastunud  nõukogude nomenklatuura süüdimatu iseenda ülistamine. Aga selles pole kindlasti süüdi mõni parteitu Mai või Mati, kes stalinistlike kuritegude „heastamise“ käigus kodust välja tõsteti, nii et ta nüüd vaesuses vireleb.  
„Keelesõjas“ on süüdi nõukogude nomenklatuur ja need noored jüngrid, kes usuvad, et murranguajal tehtud seadused, mis tekitasid rahvusvaenu ja vaesumise, peavad püsima igavesti. Kui keeleandelised Mašad seda mõista ei taha, siis on iga  nende  protestikarje kõigi eestlaste vastu üksnes vesi rikastunud (uus)nomenklatuura veskile, olgu need siis ossinovskid või luiged, havid, vähid. Lihtrahval on sellest vihakarjest vähe tulu. Esialgu piisaks ehk armastusest majanaabri keele ja kultuuri vastu, olgu selleks naabriks eestlane või mõni muu.      Vaadatud 575 korda

Ole esimene, kes kommenteerib...
Leivaaahju saladused

Koraanamöllu käigus on leivamammi kadumaläinud. Põle ammu tema keniaalsetest tegemistest kuulda olnud.

Jäta kommentaar
Korda turvakoodi