Lehe kasutamis- ja privaatsustingimused

Veebilehe www.nelli.ee kasutamistingimused ja privaatsustingimused.

Veebilehe www.nelli.ee kasutajate isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Kolar OÜ, reg nr: 16745587, aadress: Lääne maakond, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Jaama tn 4a, 90504

Privaatsustingimused:

 • selgitavad, mida me teeme sinu isikuandmete puutumatuse kaitsmiseks ja austamiseks;
 • selgitavad, kuidas me kogume, kasutame ja kaitseme sinu isikuandmeid;
 • aitavad sul aru saada, kuidas sinu isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse ning millised on sinu õigused oma isikuandmetega seoses.

Sinu isikuandmete töötlemisel järgib Kolar OÜ Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

Kasutame andmeid eesmärgil, milleks andmeid koguti ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Eesmärgi täitumisel kustutatakse isikuandmed.

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe ja siseveebi kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Kolar OÜ-le omalt poolt infot. 

Mis on isikuandmed ja milliseid isikuandmeid Kolar OÜ töötleb?

Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on sinu kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed:

 • nimi
 • e-posti aadress
 • isikukood
 • kodune aadress
 • telefoninumber
 • organisatsioon
 • organisatsiooni aadress
 • ametinimetus

Millistel alustel ja eesmärkidel me sinu isikuandmeid töötleme?

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Kolar OÜ kasutab isikuandmeid:

 • kasutajale teenuse osutamiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
 • ostuajaloo andmeid kasutatakse ostetud teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks;
 • isikuandmeid nagu e-posti aadress, telefoninumber, kliendi nimi jne töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi.

Kolar OÜ kasutab veebilehe külastatavuse statistikat kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kolmas isik on Kolar OÜ lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub kasutajale teenuseid.

Kolar OÜ kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • e-posti edastamise ja haldamise süsteemi;
 • failide hoidmise süsteemi;
 • veebilehe majutust;
 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi;
 • sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi;
 • raamatupidamistarkvara kasutamist;
 • arvete koostamist ja saatmist.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Kolar OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Kolar OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Juurdepääs isikuandmetele on Kolar OÜ töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile nelli@nelli.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsised ja pixel

Meie  veebilehel kasutatakse küpsiseid ja piksleid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Kasutades www.nelli.ee veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste ja pikslite kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 1. Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.

 2. Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid.

Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks leiab näiteks siit: ChromeSafariInternet Explorer.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Kolar OÜ Google Analytics ja Facebook Analytics teenust kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

Google privaatsustingimustega saab tutvuda siin EU User Consent Policy.

Piksleid kasutatakse eebilehe külastajatele sihitud reklaamide edastamiseks Google ja Google partnerite veebilehtedel ning Facebookis.

Järgnevate linkide kaudu leiab rohkem informatsiooni Facebooki reklaamideFacebook Pixel ja Google reklaamide kohta.

Privaatsustingimuste muutmine

Kolar OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub e-posti vahendusel nelli@nelli.ee.

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).