Põhitõed majandusaasta aruandest

14.11.2022 10:05
Kommentaarid
1
Foto:

Majandusaasta aruande esitamise kohustus on igal ettevõttel. See näitab äri majanduslikku olukorda ehk teenitud kasumit või kahjumit ühe majandusaasta lõpuks.

 

Aastaaruande peamine eesmärk on ettevõte teha läbipaistvaks, et oleks näha, kas ettevõte toimib seaduste kohaselt ning ettevõtte ei tegele maksupettusega.

Millal tuleb esitada majandusaasta aruanne?

Aruande peab esitama äriregistrile ning selle tähtaeg on kuus kuud pärast ettevõtte majandusaasta lõppu. Oluline tegur on see, et majandusaasta aruande kohustus säilib siis, kui aktiivset tegevust ei toimunud.

Majandusaasta kestus on 12 kuud ning kuna enamik ettevõtetel Eestis on sama majandusaasta kalendriaastaga, siis tuleb nende puhul esitada aruanne 30. juuniks. Sellegipoolest võib majandusaasta olla näiteks aprillist aprillini, ning sellisel juhul tuleb 6 kuud arvestada alates sellest ajast. 

Majandusaasta kestus on kirjas ettevõtte põhikirjas.

Milline peab aruanne olema?

Aruande miinimumnõuded on pandud paika ettevõtete suuruse järgi. Raamatupidamise seaduse kohaselt on neid neli: mikro-, väike-, keskmise suurusega ning suurettevõtted. Samas ei keela keegi teha põhjalikumat aruannet.

Majandusaasta aruande peab esitama eesti keeles ja eurodes.

Mikroettevõte

Sellesse gruppi kuuluvad osaühingud, kelle:

 • varad on kokku vähem kui 175 000€;
 • kohustised pole suuremad kui omakapital;
 • üks osanik-juhatuse liige omab müügitulu aruandeaastal on vähem kui 50 000€.

Mikroettevõtja aastaaruanne kipub olema üpris lühike. Selles peab sisalduma lühendatud bilanss, kasumiaruanne ning olenevalt tegevusest kuni kolm lisa.

Väikeettevõte

Antud gruppi kuuluvad äriühingud, kelle:

 • varad kokku vähem kui 4 000 000€;
 • müügitulu vähem kui 8 000 000€;
 • keskmine töötajate arv majandusaasta jooksul kuni 50 inimest. 

Nendest näitajatest üks tohib antud tingimusi ületada.

Väikeettevõtjal tuleb esitada detailne kasumiaruanne ja bilanss kuni 9 lisaga, samuti tuleb koostada tegevusaruanne.

Keskmise suurusega ettevõte

Käesolevasse gruppi kuuluvad äriühingud, kelle:

 • varad kokku kuni 20 000 000€;
 • müügitulu vähem kui 40 000 000€;
 • keskmine töötajate arv aruandeaasta vältel kuni 250 inimest.

Nendest näitajatest üks tohib ületada antud tingimusi.

Keskmise suurusega ettevõtja on kohustatud esitama täisaruande. Olemas peaks olema tegevusaruanne ja raamatupidamise aruanne, mis koosneb põhiaruannetest: bilanss, rahavoogude aruanne, kasumiaruanne, omakapitali muutuste aruanne ja lisad.

Suurettevõte

Selles grupis on äriühingud, kelle näitajatest vähemalt 2 ületavad järgmisi tingimusi:

 • varad kokku 20 000 000€;
 • müügitulu 40 000 000€;
 • keskmine töötajate arv 250 inimest.

Suurettevõtjal on tarvis esitada samasugune aruanne nagu keskmise suurusega ettevõttel. Täisaruanne, kuhu kuulub tegevusaruanne, raamatupidamisaruanne, milles on põhiaruanded: bilanss, rahavoogude aruanne, kasumiaruanne, omakapitali muutuste aruanne ja lisad.

Kelle jaoks on majandusaasta aruannet vaja?

Aruande esitamine on kohustuslik, sest riik tahab ettevõtete näitajaid näha. Siiski pole tegemist ainult “nelja silma vahele” jääva dokumendiga. Majandusaasta aruanne on avalik ja kättesaadav kõigile. Äriregistrist sellise dokumendi lugemise eest tuleb maksta paar eurot. 

Seetõttu tuleb aruannet kirjutades silmas pidada kõikvõimalikke huvilisi, olgu nendeks kliendid, konkurendid või potentsiaalsed investorid. Õigeaegselt esitatud põhjalik aruanne jätab hea mulje neile kõigile.

Milliseid raamatupidamisandmeid on aastaaruande koostamiseks tarvis?

Aruande koostamise eeltöö hulka kuulub korralikult tehtud raamatupidamine. Aastaaruande põhjaks on kõik tehingud, mis on toimunud majandusaasta jooksul ja mis on kajastatud ka raamatupidamises. 

Aruande tegemiseks on tähtis kontrollida oma bilansi- ja kasumiaruande kontod, et need oleksid korrektsed.

Reaalsuses ei ole tarvis eelnevalt mainitule enne aruande koostamist liigselt mõelda, sest kui raamatupidamine hoitakse jooksvalt korras, siis peakski ettevõte olema piisavalt valmistunud aruande koostamiseks.

Juhul, kui sinu ettevõte ei soovi ise raamatupidamisega tegeleda, tuleb hea meelega appi Finance Plus raamatupidamisteenus. Küsi pakkumist. Vaadatud 652 korda

Ole esimene, kes kommenteerib...
Rullo Rollo

Põhitõde on , et enne aruandeperioodi lõppu tuleb varad välja kantida. Hiljem, juba Brüsselis, saab jälgi peita.

Jäta kommentaar
Korda turvakoodi