Tõnis Mölder astub liigsele lagastamisele vastu

28.03.2021 21:15
Hillar Kohv Foto: A. Pärtel
Kommentaarid
2
Foto:

Keskkonnaminister Tõnis Mölder lubab tegeleda ­metsanduse arengu­kava ja jäätmemajanduse parema korraldamisega.

Kas plaanite uue keskkonnaministrina uuendusi keskkonna valdkonnas? Kui jah, siis milliseid?
Päris kindlasti. Metsanduse arengukava koostamine peab saama tehtud, samuti tuleb võtta otsustavaid samme meie jäätme­majanduse korrastamiseks.

Kas lahenduseks võiks saada võimalus jäätmeid tasuta ära anda?
Tasuta jäätmemajandus ei vähendaks kuidagi tarbimist. Jäätmete ära viskamine peab olema inimestele võimalikult mugav.

Miks pole igas Eesti külas pakendite kogumise kohta?
Olen päri, et naaberkülla oma pakendeid viima hakata on ­tülikas, mis tähendab, et pakendikonteinerite võrgustik peab oluliselt paranema.
On aga jäätmeid, mis tulebki viia jäätmejaamadesse – näiteks ehitus-lammutusjäätmed, ohtlikud jäätmed, akud ja patareid, vanarehvid jms. Neid ei teki igapäevaselt, kuid ka nende jäätmete mugavamaks äraandmiseks on erinevad võimalused, mida just kohalikud omavalitsused saavad kasutada ning täna juba ka kasutavad. Näiteks erinevate jäätmete kogumisringid. Kesk­konnainvesteeringute Keskuse toel on juba mitmeid selliseid ringe tehtud.
Samuti on viimastel aastatel ministeerium näiteks koos Auto­lammutuste Liidu ja Kuusakoskiga teinud n-ö romuringe, kus tullakse oma romud üles andnud inimeste kodudesse ja viiakse need tasuta ära.

Kas ettevõtjatele saaks panna kohustuse kasutada rohkem biolagunevaid pakendeid? Nii saaks vältida olu­korda, kus tarbija peab ostma pakendi näol prügi, mida ta omakorda raha eest ära peab andma...
Mis puudutab toodete pakendeid, siis tõsi, väga paljud kaubad on täna ülepakendatud. Tootjatel/ pakendiettevõtjatel lasub vastutus vähendada turule lastavate pakendite koguseid ja toota kergesti ringlusse võetavaid pakendeid. Samuti tagada kõikide pakendite kokku kogumine ning nende käitluse eest tasumine.
Õnneks on täna sellised pakendite disainile mõtlevaid ettevõtjaid üha enam ja erinevate EL direktiividest lähtuvalt on ka lähiajal paljude ümbertöötlemiseks sobimatute plasttoodete ­turule lubamine Eestis keelatud.  

Kohalik mure Pärnumaalt Tori vallast – mitmed teelõigud vajaksid mustkatet. Näiteks Soomaal on tihe liiklus loodushuvilistest turistide tõttu....
See on teema, mida uurida ja täpsustada koostöös MKM-i ja Maanteametiga.

Kas vastab tõele, et jõgedel ei tohi sõita mootorpaadiga?
Sõltub veekogudest. Rahvuspargi kaitse-eeskirja järgi on rahvuspargi veekogudel lubatud sõita ainult mootorita ujuv­vahendiga. Suurematel jõgedel tohib ikka sõita ka mootor­paadiga, kuid arvestama peab loomulikult kiirusepiiranguid. Mootoriga veesõidukite kasutamine on keelatud järvedel, mille pindala on alla 100 hektari, ja jõgedel, mille minimaalne laius veesõidukite liiklemist võimaldaval lõigul on alla 10 meetri.Vaadatud 438 korda

Ole esimene, kes kommenteerib...
Karmel

Fekaalajakirjanik Hillari järjekordne soperdis.Maire Aunaste Nelli peatoimetajaks ja see õuduslaulik oleks siuhti siit kadunud.

Jäta kommentaar
Korda turvakoodi