Briti luure: Venemaa jätab Eestit ähvardava suurõppuse ära

28.08.2023 19:15
Kommentaarid
4
Foto:

Venemaa on suure tõenäosusega tühistanud suurõppused Zapad 23 (Lääs 23), mida planeeriti NATO, aga eriti Eesti ja teiste Baltimaade heidutamiseks.

Õppuste ärajätmisest teatas Ühendkuningriigi kaitseministeerium oma värskes luureraportis. Põhjus olevat selles, et Ukraina sõja tõttu pole enam piisavalt mehi ja tehnikat. Lisaks kardetakse riigisisest kriitikat, kui sõja raskel hetkel edevaid õppusi peetaks. Õppused oleks pidanud toimuma septembris.

Eelmise, 2021. aasta Zapadi "kangelased" ehk Pihkva 76. kaardiväe õhudessantdiviis tehti Ukrainas mäletatavasti pihuks ja põrmuks. Viimased riismed hävitati selle aasta veebruaris Vuhledari ümbruses. Nagu Ukraina sõjast näha, on sellistest õppustest kasu ainult nii palju, et oma kiivritele ja tehnikale soditakse täht Z. Muus osas ollakse pigem looduse reostaja ning jahitava rollis.

Esialgse informatsiooni kohaselt plaanisid Venemaa Relvajõud 2023. aastal sooritada niinimetatud manöövrid. Sõna „manööver“ kasutatakse Vene sõjanduses enamasti mastaapse strateegilise õppuse kirjeldamiseks, mis toimub rohkem kui ühel strateegilisel suunal. Venemaal on igal aastal Relvajõudude õppetsükli kulminatsiooniks strateegiline ühendõppus, mis aasta-aastalt roteerub nelja sõjaväeringkonna vahel (näiteks „Kavkaz 2020“, „Zapad 2021“, „Vostok 2022“ jne), kuid mastaabilt ei kvalifitseeru need alati manöövriteks.

2023. aastal oleks rotatsiooni alusel pidanud toimuma hoopis „Tsentr 2023“, mistõttu ei ole „Zapad 2023“ tavapärane osa strateegiliste õppuste rotatsioonist. Sellise tavapärasest õppetsüklist irduva mastaapse strateegilise ühendõppuse korraldamine lääne strateegilisel suunal samaaegselt sõjategevusega Ukrainas oli käsitatav heidutuse ja ähvardusena lääneriikidele ning patriootlike meeleolude õhutamisena Venemaa elanikkonnas.

Venemaa peab Balti riike NATO haavatavamaks osaks, mistõttu oleksid need NATO ja Venemaa konflikti korral koht, kus sõjalist survet avaldada. Seetõttu käsitleb Venemaa Ukraina sõja tõttu nõrgenenud sõjalise võimekuse taastamist Eesti piiri vahetus läheduses väga tõenäoliselt esmatähtsana.

Välisluureameti raport „Eesti rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas 2023“ hoiatas, et Venemaa sõjakuse tõttu on julgeolekuriskid Eestile kasvanud ning suurõppus „Zapad 23“ võib julgeolekuolukorda Läänemere regioonis veelgi pingestada. Balti riikide vaatest on Venemaal veel piisavalt jõudu meie piirkonnas usutava sõjalise surve avaldamiseks.

Vaadatud 721 korda

Ole esimene, kes kommenteerib...

Risto on väga tõsiselt võetav.

Jäta kommentaar
Korda turvakoodi